KVK Financiële kengetallen

Benieuwd naar de financiële gezondheid van een branche? Met de KVK Financiële kengetallen check je eenvoudig wat de gemiddelde solvabiliteit en current ratio is in jouw branche.

Zoek een branche of SBI-code

type hier je branche of sbi code

Alle bedrijven

De kengetallen worden berekend uit gedeponeerde jaarrekeningen in de door jou gekozen branche. Alleen rechtspersonen, zoals bv’s, deponeren een jaarrekening.

Solvabiliteit

Geen cijfers gevonden, probeer het met een 4 of 5 cijferige branchecode

De gemiddelde verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Het is een getal dat aangeeft of een onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. Een gezonde onderneming heeft een solvabiliteit van minimaal 25%.

Current ratio

Geen cijfers gevonden, probeer het met een 4 of 5 cijferige branchecode

Het gemiddelde getal dat weergeeft hoe vaak een onderneming de kortlopende schulden uit de vlottende activa kan betalen. Een gezonde onderneming heeft een current ratio van tenminste 1,2.